Välkommen till Oppeby Gård – BRF Stallet Oppeby – Riksbyggens största bostadsrättsförening i Nyköping.

 

 

 

Åtgärder och rutiner enligt lagen om EU:s nya dataskyddsregler GDPR som innebär förändringar för de som behandlar  personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dessa personuppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörde personens samtycke eller någon annan legitim och laglig grund.

Brf Stallet registrerar endast de personuppgifter som används för fakturering av medlemsavgiften och medlemsstatistik. Vi ger inte ut någon form av matrikel med information om medlemmarna. Inför fotografering av medlemmar för en eventuell publicering på föreningens hemsida ska medlemmarna tillfrågas om de godkänner publicering. 


Webbansvarig : Augustin Chilian