Våra föreningslokaler finns i källaren på Oppeby Gård 5B, ingång från gaveln mot garagen. Där finns gästrum, samlingslokal, bastu och motionslokal.

Gästrum

Gästrummet får användas av föreningsmedlemmar och dennes familj, samt gäster. Rummet måste bokas i förväg mot en kostnad. Man får endast boka en vecka i taget. Föreningsmedlem som bokar gästrummet ansvarar för att gästerna respekterar reglerna och är ersättningsskyldig vid eventuell skadegörelse. Bokning 070-343 56 52

Samlingssal och kök

Som medlem i vår bostadsrättsförening får man nyttja denna lokal, som bokas i förväg mot en kostnad. När man bokar samlingssalen får man också tillgång till köket. I köket finns porslin, glas, bestick och kaffemuggar för 36 personer. Även kastruller och en del uppläggningsfat finns. Bokning 070-343 56 52

Bastu och motionslokal

I samma korridor som gästrum och samlingslokal finns även bastu och motionsrum. Dessa är gratis för föreningens medlemmar. För att komma in till bastun och motionslokalen måste man ha en särskild TAGG. Taggen kvitteras ut i vår expedition Oppeby Gård 5B mot en depositionsavgift. När taggen återlämnas får man tillbaka sin depositionsavgift. Bokningslistor finns uppsatta utanför bastun och motionslokalen.

Hobbyrum

På varje gård finns ett hobbyrum i källaren som medlemmarna kan använda. Nyckel till hobbyrum: Se bokningslista som finns utanför varje hobbyrum samt namn och tel.nr. på den nyckelansvarige på respektive gård, där nyckeln finns att hämta.