Boende i en bostadsrätt ansvarar själv för det inre underhållet av sin lägenhet. Lagen om bostadsrätt förändrades 2003. Detta medförde förändringar för bl a bostadsrättsinnehavarens underhållsskyldighet. Fastighetstillbehör som är gemensamma för fler än en lägenhet står föreningen för. Detta gäller t.ex. ventilation/värme, vatten, avlopp, elledningar, trapphus, fastighetsskötsel osv.

Se Stadgar § 30 -37

Fördelningen i listan nedan gäller för egendom som föreningen försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar alltid för egna installationer och sådant som tidigare lägenhetsinnehavare låtit installera.
* Brf = bostadsrättsföreningen * Brh = bostadsrättshavaren

Se ansvarsfördelningen här