Historik

 

Bildandet av Riksbyggens Bostadsrättsföreningen Nyköpingshus 18 – numera BRF Stallet Oppeby Sex män träffades vid en konstituerande föreningsstämma den 4/7 1968 och beslutade enhälligt att bilda Riksbyggens Bostadsrättsförening Nyköpingshus nr 18 i Nyköping och de sex männen förklarade att de önskade bli medlemmar. Stadgar antogs och man beslutade att en styrelse skulle bestå av fem ledamöter och fyra suppleanter. Vid stämman valdes en styrelse med mätningsmannen Lennart Gustafsson som ordförande och som ledamöter mätningsmannen Holger Nyman och förvaltaren Lennart Karlsson. I styrelsen skulle en ledamot utses av Nyköpings stad och en av Svenska Riksbyggen förening u.p.a.

Styrelsen fick i uppdrag att av Svenska Riksbyggen köpa fastigheter i Oppeby för att där bygga bostadshus. Den utsedda styrelsen beslutade i september samma år att anta anbud från BPA, Norrköping om uppförande av 1:a etappens 12 hus. Anbudet låg på 8 705 000:-.  Samtidigt fick Svenska Riksbyggen i uppdrag att göra reklam för bostadsrätter i området genom att utarbeta broschyrer med presentation av Oppebyområdet.

I ett protokoll från januari 1969 vid sammanträde med AB Nyköpingsbyggen på Riksbyggens kontor lämnades en muntlig redogörelse över “en av Riksbyggen planerad bebyggelse i Oppeby ”varav en viss del skulle byggas som hyreshus.

Det arbetades snabbt vid den här tiden för redan hösten 1969 flyttade de första bostadsrättinnehavarna in. De första husen som byggdes var nr 7 – 13 och sen följde resten av husen på gård 1 i snabb takt och i februari 1970 var alla husen på gård 1 klara att flytta in i.

I det första huset som blev klart flyttade Mona Johansson in i Oppeby gård 11 och har allt sedan dess bott i samma lägenhet och alltid trivts bra. Mona berättar att hela gården var en enda lervälling och att det dröjde ett drygt år innan gården blev någorlunda klar. Det var Stadsarkitekten som planerade hur gården skulle se ut. Det var relativt unga människor som flyttade in i de nybyggda husen och det var många barn som lekte i lervällingen.

Förvaltningen av föreningen

Den första verksamhetsberättelsen för Nyköpingshus nr 18 är från verksamheten under tiden 1/10-73–30/9-74 och räknas som föreningens fjärde verksamhetsår. Vid den ordinarie årsstämma den 28/3 1974 överlämnades föreningen till medlemmarna och man fick nu stå på egna ben. Efter den s.k. överlämningsstämman blev Bengt Sandberg  den förste ordföranden och han bor fortfarande kvar i Oppeby gård 43. Alltjämt var en person i styrelsen utsedd av Nyköpings kommun och en utsedd av Svenska Riksbyggen. Styrelsen hade nu sju ledamöter och tre suppleanter.

Nu, 1974, fanns 276 lägenheter fördelade på 35 st på 1 rum och kök, 103 st på 2 rum och kök, 103 st på 3 rum och kök och 35 st på 4 rum och kök. Den fördelningen gäller fortfarande 2013.

Av de följande protokollen framgår att man redan på den tiden fick anonyma brev, hade bekymmer med lösa hundar och katter samt att det var skadegörelse på planteringar. Vid årsstämman 1975 var 18 medlemmar närvarande och vid stämman 1977 kom det 32 personer. Det är glädjande att det numera är betydligt fler som deltar vid den årliga stämman.

Intressant är att läsa om hur man under  år 1975 diskuterade färgprover på markiser, som medlemmarna skulle kunna välja mellan och det krävdes godkännande av Byggnadsnämnden. Från och med år 1977 ändrades bokslutsdatum att gälla under tiden 1/7 till och med 30/6 nästföljande år. Därav följer att årsstämman numera hålls på hösten.

Så gick åren och år 1980 avlöstes Bengt Sandberg som ordförande av Mona Johansson. Andra som har innehaft ordförandeposten under årens lopp är Kjell Andersson, Bertil Andersson, Sven-Åke Persson, Mari Thiers samt Barbro Jalkefors och idag (2017) är Rolf Thorsell vår bostadsrättsförening ordförande.

Bilden kommer från Nyköpings kommun bildarkiv.