Peter Strandberg

Ordförande

076-006 59 45

Carin Björlingh

Kassör

Bengt Christiansen

Vice Ordförande

Mats Dellrud

Sekreterare

Maritza Lejdemark

Ledamot

Augustin Chilian

Ledamot

Helen Gabrielsson

RB:s Ledamot

0155-774 25

Cecilia Dahlin

Suppleant Riksbyggen

Tarja Vitanen

Ersättare

Mary Eriksson

Ersättare

Bertil Öhberg

Ersättare

Gurli Andersson

Ersättare

Foto och kontaktuppgifter publicerade med personernas samtycke.