Rolf Thorsell

Ordförande

070-444 75 54

Nils Emericks

Vice ordförande

070-541 32 22

Sussie Ekstrand

Kassör

073-181 78 90

Johan Simu

Ledamot

073-142 14 60

Bruno Lavér

Ledamot

070-560 61 87

Christina Lindroos

Sekreterare

Gunilla Berlitz

Suppleant

070-250 14 80

Torbjörn Klaesson

Suppleant

073-242 13 14

[/fusion_bui

Foto och kontaktuppgifter publicerade med personernas samtycke.