Peter Strandberg

Ordförande

076-006 59 45

Carin Björlingh

Kassör

Bengt Christiansen

Vice Ordförande

Mats Dellrud

Sekreterare

Bertil Öhberg

Ledamot

Augustin Chilian

Ledamot

Helen Gabrielsson

RB:s Ledamot

0155-774 25

Cecilia Dahlin

Suppleant Riksbyggen

Tarja Vitanen

Ersättare

Pia Jansson

Ersättare

Göte Thunholm

Ersättare

Tryggve Klintåker

Ersättare

Foto och kontaktuppgifter publicerade med personernas samtycke.